Τμήματα

Vrilissia Tennis Academy
Η ακαδημία μας βαδίζει σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα εκπαίδευσης για παιδιά και ενήλικες. Τα προγράμματα μας βασίζονται στο επίπεδο του κάθε παίκτη και στις απαιτήσεις που έχει. Η ηλικία είναι ένας παράγοντας αλλά όχι καθοριστικός για την ένταξη ενός παίκτη στο ανάλογο πρόγραμμα. Επιπλέον σε κάθε τμήμα αθλούνται 4-6 άτομα και 6 άτομα στο blue και red level. Μας βοηθάει στη καλύτερη και πιο ποιοτική προπόνηση.

Ανακαλύψτε τα τμήματά μας

Προγράμματα για όλα τα επίπεδα

Δωρεάν Εισαγωγικό Μάθημα

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ξεκινήσετε στην ακαδημία μας!